Generationsskifte för framtiden

Ingen kommer undan, förr eller senare är det dags för den svåra diskussionen om hur företaget ska leva vidare. Om det ska leva vidare. Hur det ska leva vidare. I Danmark kommer vart tredje lantbruk att generationsskiftas inom fem år. Här blandar sig danska staten i leken, trots eller på grund av krisen i det… Continue reading Generationsskifte för framtiden

Please follow and like us:

Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

Svenskt jordbruk möter nya utmaningar på grund av det minskade antalet gårdar och de ökande gårdsstorlekarna som sker som en konsekvens av ökad konkurrens på globala marknader och som följd av utformningen av jordbrukspolitiken inom EU. En parallell utveckling är ett ökat avstånd mellan konsumenter och matproduktion. Som ett svar på denna utveckling har alternativa… Continue reading Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

Please follow and like us:

All utveckling är lärande

”Att lära fortare än andra är den enda bestående konkurrensfördelen i en miljö av snabb förändring och utveckling”.  Detta citat kommer från den tidigare chefen för strategisk planering på Shell.  Omvärlden förändras hela tiden och alla företag befinner sig i ständig utveckling. För att förbli konkurrenskraftig måste ett företag hänga med i utvecklingen och se… Continue reading All utveckling är lärande

Please follow and like us:

Får fågelkvitter oss att handla mer ekologiska produkter?

En ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet som publicerats i Appetite avslöjade att män, men inte kvinnor, var mer benägna att köpa ekologiska produkter när fågelläten spelades upp i bakgrunden. Enligt Erik Hunter, en av studiens medförfattare, ”är det inte könet i sig. Snarare är män mer skeptiska mot ekologiska produkter än kvinnor och naturljud ger en kongruent,… Continue reading Får fågelkvitter oss att handla mer ekologiska produkter?

Please follow and like us:

Hur presterar lantbruk?

Forskare är besatta av att mäta och att försöka förklara organisatorisk prestanda. Traditionsenligt mäts det på tre sätt: kostnadsmässigt(t.ex. bruttoninkomst) marknadsmässigt(t.ex. förändring av försäljningsvolym) och subjektivt(t.ex. ”hur tycker du det känns det som att det går för bolaget”). Dessa traditionella mätningar misslyckas emellertid med att ta hänsyn till det som driver svenska bönder – saker… Continue reading Hur presterar lantbruk?

Please follow and like us: