Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

gbutik

Svenskt jordbruk möter nya utmaningar på grund av det minskade antalet gårdar och de ökande gårdsstorlekarna som sker som en konsekvens av ökad konkurrens på globala marknader och som följd av utformningen av jordbrukspolitiken inom EU. En parallell utveckling är ett ökat avstånd mellan konsumenter och matproduktion. Som ett svar på denna utveckling har alternativa affärsmodeller för livsmedelsproduktion uppkommit och en av dem är ”andelsjordbruk” (även kallat ”community supported agriculture”, CSA). Det innebär att konsumenter tar en mer aktiv roll i produktionen och i direktkontakt med lantbrukaren. Men vad är förutsättningarna för att det skall fungera? Vad är motiven för lantbrukarna att engagera sina kunder? Och varför väljer konsumenter att vara mer aktiva i matproduktion?

cecilia.mark-herbert@slu.se

http://stud.epsilon.slu.se/8795/
Nilsson, Mikaela and Wejåker, Kajsa, 2016. Community supported agriculture : in a Swedish context. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

Please follow and like us:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *