All utveckling är lärande

”Att lära fortare än andra är den enda bestående konkurrensfördelen i en miljö av snabb förändring och utveckling”.  Detta citat kommer från den tidigare chefen för strategisk planering på Shell. 

Omvärlden förändras hela tiden och alla företag befinner sig i ständig utveckling. För att förbli konkurrenskraftig måste ett företag hänga med i utvecklingen och se till att kunderna köper de varor eller tjänster företaget producerar.

Att fundera över sin strategiska kompetensutveckling innebär att fundera över vad vi behöver lära oss för att möta framtidens utmaningar, vilken kompetens saknas idag, och hur ska vi göra för att överbrygga detta ”gap”?

Det finns många sätt att få in ett lärande i en organisation, och det handlar inte bara om att skicka medarbetaren ”på kurs”. Att lösa problem tillsammans i arbetsgruppen kan vara ett sätt. Att ägna tid åt att reflektera över gruppens arbetsätt kan vara ett annat. Löser vi arbetsuppgifterna på samma sätt eller gör vi olika? Varför då? Finns det ett bästa sätt?

All utveckling är lärande och att lära är att utvecklas. Hur arbetar du för att skapa ett lärande i din organisation?

Martin Melin, Kompetenscentrum Företagsledning

Please follow and like us:

One thought on “All utveckling är lärande

  1. The world never stops changing. So I would add to your post that it is important for organizations to create a process for continuous learning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *