Om oss

bondförnuft filters interesting stories, research, and trends in the Swedish agricultural sector and brings together farmers, academics, consultants and other stakeholders to share ideas for growing a sustainable and profitable Swedish lantbruk sector. We do this so that together we can benefit from each others knowledge, influence identify promising (and worrying trends) and find solutions together.

bondförnuft is managed by the Swedish Center for Agricultural Management at the Swedish University of Agricultural Science (SLU). More information about SIAM is here: http://www.slu.se/kcf

bondförnuft filtrerar ut intressanta historier, forskning och trender i den svenska jordbrukssektorn och för samman bönder, akademiker, konsulter och andra intressenter för att dela idéer för att utveckla en hållbar och vinstgivande svensk lantbrukssektor. Vi gör detta så att vi tillsammans kan dra nytta från varandras kunskap, identifiera lovande(och oroväckande) trender och hitta lösningar tillsammans.

bondförnuft drivs av Kompetenscentrum Företagsledning vid Sveriges lantbruksuniversitet(SLU). Mer information om KCF kan fås här.