Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

Svenskt jordbruk möter nya utmaningar på grund av det minskade antalet gårdar och de ökande gårdsstorlekarna som sker som en konsekvens av ökad konkurrens på globala marknader och som följd av utformningen av jordbrukspolitiken inom EU. En parallell utveckling är ett ökat avstånd mellan konsumenter och matproduktion. Som ett svar på denna utveckling har alternativa… Continue reading Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

All utveckling är lärande

”Att lära fortare än andra är den enda bestående konkurrensfördelen i en miljö av snabb förändring och utveckling”.  Detta citat kommer från den tidigare chefen för strategisk planering på Shell.  Omvärlden förändras hela tiden och alla företag befinner sig i ständig utveckling. För att förbli konkurrenskraftig måste ett företag hänga med i utvecklingen och se… Continue reading All utveckling är lärande

Får fågelkvitter oss att handla mer ekologiska produkter?

En ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet som publicerats i Appetite avslöjade att män, men inte kvinnor, var mer benägna att köpa ekologiska produkter när fågelläten spelades upp i bakgrunden. Enligt Erik Hunter, en av studiens medförfattare, ”är det inte könet i sig. Snarare är män mer skeptiska mot ekologiska produkter än kvinnor och naturljud ger en kongruent,… Continue reading Får fågelkvitter oss att handla mer ekologiska produkter?