Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

Svenskt jordbruk möter nya utmaningar på grund av det minskade antalet gårdar och de ökande gårdsstorlekarna som sker som en konsekvens av ökad konkurrens på globala marknader och som följd av utformningen av jordbrukspolitiken inom EU. En parallell utveckling är ett ökat avstånd mellan konsumenter och matproduktion. Som ett svar på denna utveckling har alternativa… Continue reading Aktiva konsumenter, andelsjordbruk – är det ”en ny modell”?

Får fågelkvitter oss att handla mer ekologiska produkter?

En ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet som publicerats i Appetite avslöjade att män, men inte kvinnor, var mer benägna att köpa ekologiska produkter när fågelläten spelades upp i bakgrunden. Enligt Erik Hunter, en av studiens medförfattare, ”är det inte könet i sig. Snarare är män mer skeptiska mot ekologiska produkter än kvinnor och naturljud ger en kongruent,… Continue reading Får fågelkvitter oss att handla mer ekologiska produkter?

Hur presterar lantbruk?

Forskare är besatta av att mäta och att försöka förklara organisatorisk prestanda. Traditionsenligt mäts det på tre sätt: kostnadsmässigt(t.ex. bruttoninkomst) marknadsmässigt(t.ex. förändring av försäljningsvolym) och subjektivt(t.ex. ”hur tycker du det känns det som att det går för bolaget”). Dessa traditionella mätningar misslyckas emellertid med att ta hänsyn till det som driver svenska bönder – saker… Continue reading Hur presterar lantbruk?